Canal de col·laboració
Inici
 
Breu descripció dels fets que vol comunicar *

 
Incorpora qualsevol documentació relacionada amb els fets comunicats.

 
Descriu els elements adjuntats.

 
No és obligatori identificar-se.

Si t'identifiques et podrem mantenir informat i t'enviarem constància del registre. Així mateix, et podrem demanar ajuda per clarificar qualsevol aspecte.
 
Nom

 
Cognoms

 
Telèfon

 
NIF

 
Per poder enviar aquest formulari cal acceptar les següents condicions d'ús del servei. *

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que aporteu s'incorporaran al fitxer "Expedients sancionadors en matèria de defensa de la competència", amb les finalitats previstes en l'Ordre 137/2014, de 22 d’abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hi estan vinculats.

Les dades que ens trameti mitjançant aquest formulari seran tractades únicament per l'Autoritat Catalana de la Competència.Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les vostres dades i d'oposició al tractament, podeu adreçar-vos, mitjançant un escrit a l'Autoritat Catalana de la Competència (Via Laietana 60, 08003 Barcelona, protecciodedades.eco@gencat.cat), segons les condicions previstes en la legislació vigent.
     
Moltes gràcies per haver col·laborat amb l'Autoritat Catalana de la Competència.
Per conèixer més sobre l'ACCO
Powered by Typeform
Powered by Typeform